Pełen pakiet Google Workspace bez abonamentu!

1 konto w twojej domenie 500 Available

1 konto w twojej domenie z 50GB przestrzeni dyskowej dla tego konta, dostępem do wszystkich aplikacji w Google Workspace, dostępem do Marketplace Google oraz panelu admin.google.com w ramach Twojej domeny i konta - edycja konta, usuwanie konta, blokowanie konta, przywracanie danych, konfiguracja, wraz z wsparciem technicznych od poniedziałku do soboty w godzinach 8 - 20 przez telefon i email. Oferta bez abonamentu, konta dożywotnie.

10 kont w twojej domenie 100 Available

10 kont w twojej domenie z 50GB przestrzeni dyskowej dla każdego konta, dostępem do wszystkich aplikacji w Google Workspace, dostępem do Marketplace Google oraz panelu admin.google.com w ramach Twojej domeny i konta - edycja konta, usuwanie konta, blokowanie konta, przywracanie danych, konfiguracja, wraz z wsparciem technicznych od poniedziałku do soboty w godzinach 8 - 20 przez telefon i email. Oferta bez abonamentu, konta dożywotnie.

5 kont w twojej domenie 200 Available

5 kont w twojej domenie z 50GB przestrzeni dyskowej dla każdego konta, dostępem do wszystkich aplikacji w Google Workspace, dostępem do Marketplace Google oraz panelu admin.google.com w ramach Twojej domeny i konta - edycja konta, usuwanie konta, blokowanie konta, przywracanie danych, konfiguracja, wraz z wsparciem technicznych od poniedziałku do soboty w godzinach 8 - 20 przez telefon i email. Oferta bez abonamentu, konta dożywotnie.

25 kont w twojej domenie 20 Available

25 kont w twojej domenie z 50GB przestrzeni dyskowej dla każdego konta, dostępem do wszystkich aplikacji w Google Workspace, dostępem do Marketplace Google oraz panelu admin.google.com w ramach Twojej domeny i konta - edycja konta, usuwanie konta, blokowanie konta, przywracanie danych, konfiguracja, wraz z wsparciem technicznych od poniedziałku do soboty w godzinach 8 - 20 przez telefon i email. Oferta bez abonamentu, konta dożywotnie.

50 kont w twojej domenie 10 Available

50 kont w twojej domenie z 50GB przestrzeni dyskowej dla każdego konta, dostępem do wszystkich aplikacji w Google Workspace, dostępem do Marketplace Google oraz panelu admin.google.com w ramach Twojej domeny i konta - edycja konta, usuwanie konta, blokowanie konta, przywracanie danych, konfiguracja, wraz z wsparciem technicznych od poniedziałku do soboty w godzinach 8 - 20 przez telefon i email. Oferta bez abonamentu, konta dożywotnie.

100 kont w twojej domenie 5 Available

100 kont w twojej domenie z 50GB przestrzeni dyskowej dla każdego konta, dostępem do wszystkich aplikacji w Google Workspace, dostępem do Marketplace Google oraz panelu admin.google.com w ramach Twojej domeny i konta - edycja konta, usuwanie konta, blokowanie konta, przywracanie danych, konfiguracja, wraz z wsparciem technicznych od poniedziałku do soboty w godzinach 8 - 20 przez telefon i email. Oferta bez abonamentu, konta dożywotnie.

250 kont w twojej domenie 2 Available

250 kont w twojej domenie z 50GB przestrzeni dyskowej dla każdego konta, dostępem do wszystkich aplikacji w Google Workspace, dostępem do Marketplace Google oraz panelu admin.google.com w ramach Twojej domeny i konta (edycja konta, usuwanie konta, blokowanie konta, przywracanie danych, konfiguracja), wraz z wsparciem technicznych od poniedziałku do soboty w godzinach 8 - 20 przez telefon i email. Oferta bez abonamentu, konta dożywotnie.

Super Admin Google Workspace 100TB - pakiet na własność 1 Available

Pełen pakiet z dostępem super administratora Google Workspace z przestrzenią dyskową współdzieloną pomiędzy wszystkimi kontami wynoszącą 100TB, bez limitu użytkowników, domen, z wstępną konfiguracją oraz wsparciem technicznym 24h. Oferta bez abonamentu, płatność jednorazowa.